Information om oss

Vi är ett företag som tillhandahåller tjänster för dig med med boende på Österlen.

Gröna därför att vi använder utrustning som minimerar belastning av närmiljön. Vi kör biogasbilar och använder eldrivna maskiner och verktyg så långt det är möjligt. Vi använder alkylatbensin i de få fall som de inte räcker till.

Grannen därför att vi verkar i din närhet och utgår från Glimminge .

Vi har flera års erfarenhet av att hjälpa boende med regelbunden tillsyn av hus och trädgård. Under Tjänster kan du se vad vi erbjuder och våra priser.