Tjänster

Gröna Grannen är ett företag med tjänster för dig med boende på Österlen. Din fastighet kan få tillsyn året om, information om något inträffat eller bara vetskap om att allt är som du lämnade den.

Tillsyn innebär att vi besöker din fastighet och kontrollerar att allt är OK. Skulle vi upptäcka att något inträffat skickar vi foton på vad vi sett och kommer överens med dig om en lösning. Misstänker vi brott kontaktar vi förstås polis. Vi kan också hjälpa till med saker som lätt blir försummade när du bor på annan ort.

Vi kan erbjuda:
- regelbunden skötsel av trädgården
- gräsklippning
- extra besök som att släppa in hantverkare eller justera värmen etc
- vårstädning, fönsterputsning
- rensning av hängrännor, snöskottning mm.
- beskärning av fruktträd

Priset för trädgårdsarbete/städning m.m. är 450 SEK/tim inkl moms före ev RUT-avdrag vilket f.n. är 50 % (225 SEK efter RUT-avdrag)

För fritidshus erbjuds abonnemang på årsbasis för tillsyn ute eller ute/inne. Kontakta oss för detaljer och priser

Priset för bortforsling är 490 SEK per körning.

Vi hyr ut partytält med bord och stolar. Tältet mäter 4x10 meter och har plats för 30-40 sittande personer. Vi monterar och demonterar på plats. Pris efter överenskommelse

Fakturering görs kvartalsvis eller per månad beroende på fakturabelopp.

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel.

Alltid lönt att tänka grönt!