Integritetsskydd

I det följande specificeras den sekretesspolicy som Gröna Grannen AB tillämpar efter 2018-05-25. Den har upprättats i enlighet med de krav som EU uppställer i dataskyddsförordningen GDPR.

Gröna Grannen AB använder endast personuppgifter för administration av kunddata och löneutbetalningar i bokföringsprogrammet Visma SPCS. Det avser namn, adress, personnummer som är nödvändiga för fakturering där RUT-avdrag åberopas, när skatteavdrag ska göras vid utbetalning av anställdas löner eller rapportering av sociala avgifter, uppgifter som skatteverket behöver.

I och med detta hänvisas till den sekretesspolicy som Visma SPCS tillämpar.

De personuppgifter som Gröna Grannen använder utanför Visma förvaras säkert i fastighet som är larmskyddad av Verisure. Inga personnummer används i epost eller SMS/MMS.

När kund eller anställd avslutar sitt engagemang raderas/förstörs samtliga personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för Gröna Grannen AB är Sten Bäcklund, Glimminge 731, 27292 Simrishamn. Mobilnummer 070 375 9529.