Tjänster

Gröna Grannen är ett företag med tjänster för dig med fritidshus på Österlen. Din fastighet får tillsyn året om och information om något inträffat eller bara vetskap om att allt är som du lämnade den.

Tillsyn innebär att vi besöker din fastighet och kontrollerar att allt är OK. Skulle vi upptäcka att något inträffat skickar vi foton på vad vi sett och kommer överens med dig om vad som behöver göras. Misstänker vi brott kontaktar vi omedelbart polis.

Vi kan också hjälpa till med saker som lätt blir försummade när du bor på annan ort.

Vi erbjuder:

 • skötsel och underhåll av trädgård
 • rensning av hängrännor
 • gräsklippning
 • förvara din nyckel för att kunna släppa in hantverkare eller justera värmen vid behov
 • vårstädning inne
 • fönsterputsning
 • snöskottning
 • beskärning av fruktträd och buskar
 • häckklippning
 • nyplantering
 • mindre anläggningsprojekt
PRISLISTA
Gäller från 2020-04-02  
TjänstPrisEfter ev RUT
Trädgård/städning timpris496248
Trädgård/städning helg620248
Bokat extra besök (*)248124
Bokat extra besök helg (*)310155
Tillsyn ute103
Tillsyn inne175
Nyckelförvaring år206
Bortforsling släp600
Bortforsling säck62 

(*) kan arbetstiden hänföras till arbete i trädgård eller städning i hus utgår RUT-avdrag.

Framkörningsavgift mellan 100 och 500 SEK beroende av avstånd från Skillinge.

Vi erbjuder flera skilda lösningar idag. Här ger vi ett antal exempel. Tillsammans kommer vi fram till det som passar just dig och ditt hus. Hör av dig för diskussion.

Vill du ha en fast avgift per månad så har vi olika nivåer där du med ett årsabonnemang kan avtala om en timbank som du sen kan utnyttja för tex trädgårdshjälp, städning eller fönsterputsning. Dessutom ingår tillsynen under december – februari.

Ett enklare avtal är att vi hjälper till vid behov. Då behöver vi din förfrågan senast inom två veckor för att planera in arbetet som då helst inte ska omfatta mer än en dag. Vi debiterar ordinarie timpris och du får reda på totalkostnad när du beställer.

Vi disponerar ett partytält och bord/stolar som du kan hyra. Det mäter 4*10 meter och har plats för 30-40 sittande gäster. <Vi monterar och demonterar på plats. Pris efter överenskommelse.

Fakturering görs kvartalsvis eller per månad beroende av fakturabelopp. Vi undersöker nu möjligheten att erbjuda e-faktura.