Tjänster

Gröna Grannen är ett företag med tjänster för dig med fritidshus på Österlen. Din fastighet får tillsyn året om och information om något inträffat eller bara vetskap om att allt är som du lämnade den.

Tillsyn innebär att vi besöker din fastighet och kontrollerar att allt är OK. Skulle vi upptäcka att något inträffat skickar vi foton på vad vi sett och kommer överens med dig om vad som behöver göras. Misstänker vi brott kontaktar vi förstås polis.

Vi kan också hjälpa till med saker som lätt blir försummade när du bor på annan ort.

Vi erbjuder:

 • skötsel och underhåll av trädgård
 • rensning av hängrännor
 • gräsklippning
 • förvara din nyckel för att kunna släppa in hantverkare eller justera värmen vid behov
 • vårstädning inne
 • fönsterputsning
 • snöskottning
 • beskärning av fruktträd och buskar
 • häckklippning
 • nyplantering
 • mindre anläggningsprojekt

Prislista 2024
Basavgift325 kr/år
TjänstPris krPris efter RUT-avdrag
Trädgård/städtjänst per timme690345
Tillsyn inne per tillfälle345173
Tillsyn ute per tillfälle173 87
Bortforsling ett släp700
Bortforsling en säck68
UthyrningsstödOffert

Vi tillämpar ett system med abonnemang som ger 10% rabatt på ovanstående priser. Kontakta oss för vidare information.